Tlf. 2720 4639

Tlf. 2720 4639

Stevns Turistforening ordinær generalforsamling.

 

Dato: Torsdag d. 12. april 2018, kl. 18.00

Sted: Rødvig Ferieby, Strandgabsvej 29, 4673 Rødvig Stevns

Turistforeningen har sammensat et spændende program for aftenen, og vil som sædvane sørge for bespisning og drikkevarer.


Aftenens program:

Kl. 18.00. Vi mødes i Rødvig Ferieby

Kl. 18.15. Spisning

Kl. 19.15. Oplæg ved:

Politisk rådgiver i Horesta; Helle Eckeroth

Direktør i Sydkystdanmark Martin Bender og pressechef i Sydkystdanmark Susanne Lassen

Kl. 20.00. Generalforsamling – Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Det eksterne revisionsfirma fremlægger det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

5. Fastlæggelse af kontingenter for henholdsvis privatpersoner, virksomheder og foreninger. Nuværende kontingenter: Private 150 kr., virksomheder 550 kr., foreninger 1000 kr.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg er:

Kathrine Hendriksen (modtager genvalg)
Dan Christensen (modtager genvalg)
Per Strøm Schildt, suppleant (modtager genvalg)
Johs Johannesen, suppleant (modtager genvalg)

7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

På valg er:

Tom Nielsen, bilagskontrollant (modtager genvalg)
Lars Severin Klausen, bilagskontrollantsuppleant (modtager genvalg)

8. Eventuelt

Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe/the og chokolade.

Tilmelding

Tilmeld dig online på Billetto eller send en mail til signe@stevnserhvervsraad.dk.

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig senest d. 4. april 2018.

HUSK: Kun adgang mod indbetalt medlemskontingent. Det kan indbetales på konto: 7316 1014813

Medlemskab kan tegnes ved mail til  info@stevnsturistforening.dk

1 privatmedlemskab giver adgang for 1 person.

1 erhvervsmedlemskab giver adgang for 2 personer.

Stevns Turistforening

Kathrine Hendriksen, formand

Top