Tlf. 2720 4639

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Stevns Turistforening 2024

Torsdag den 18. april, kl. 17.30
Sted: Café Skov & Strand, Kystvejen 356, 4671 Strøby

Tilmelding her:  BILLETTO    

Aftenens program:

Kl. 17.30 Vi mødes Cafe Skov & Strand
Kl. 17.45 Spisning
Kl. 19.00 Foredrag, se hjemmesiden
Kl. 20.00 Generalforsamling – Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og orientering om budget for året.
3. Det eksterne revisionsfirma fremlægger det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet
skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingens
afholdelse.
5. Fastlæggelse af kontingenter for henholdsvis privatpersoner,
virksomheder og foreninger. Nuværende kontingenter: Privat
150 kr., virksomheder 550 kr., foreninger 550 kr.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
8. Eventuelt
Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe/the og
chokolade.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Claus Høgenhaug, formand Stevns Turistforening