Tlf. 2720 4639

Tlf. 2720 4639

Stevns Turistforening ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Stevns Turistforening d. 9. april  2019

Kære medlem af Stevns Turistforening

Idet vi takker for at du støtter Stevns Turistforening, har vi hermed den glæde at invitere dig til foreningens årlige generalforsamling på Traktørstedet Bøgeskoven. Vi har sammensat et spændende program for aftenen.

Der er kun adgang mod indbetalt medlemskontingent.  Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til info@stevnsturistforening.dk

Deltagelse i generalforsamlingen koster 100 kr. pr. person.

Af hensyn til traktementet er tilmelding og betaling nødvendig på Billetto.dk

Foreningens regnskab vil være tilgængeligt på foreningens hjemmeside en uge før generalforsamlingen.

Aftenens program:

Kl. 17.30. Vi mødes på Traktørstedet

Kl. 17.45. Spisning

Kl. 18.45. Oplæg ved:

Feriepartner Møn-Stevns A/S, Lone Dalthur

Turismeservicechef i VisitSydsjælland-Møn A/S, Vibeke Tejlmann

Ejer af The Norrmans Boutique Bed & Breakfast, Anna Norrman

Kl. 20.00. Generalforsamling – Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning og orientering om budget for året.
 3. Det eksterne revisionsfirma fremlægger det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
 5. Fastlæggelse af kontingenter for henholdsvis privatpersoner, virksomheder og foreninger. Nuværende kontingenter: Private 150 kr., virksomheder 550 kr., foreninger 1000 kr.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  På valg er:
  Karl Peter Andersen (modtager genvalg)
  Roula Albitar (modtager genvalg)
  Per Strøm Schildt, suppleant (modtager ikke genvalg)
  Johs Johannesen, suppleant (modtager genvalg)
 7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
  På valg er:
  Lars Severin Klausen, bilagskontrollantsuppleant (modtager genvalg)
 8. Eventuelt
  Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe/the og chokolade.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Kathrine Hendriksen, formand Stevns Turistforening

Tilmeld dig

Top