Vedtægtsændring

Forslag til ændring af vedtægter:

  • 5. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 5 medlemmer, der 5 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen således: I lige årstal vælges 2 og i ulige årstal vælges 3 medlemmer, 2 medlemmer udpeges af Stevns Kommunalbestyrelse.